houtimportgroep.nl

Facultatea de Inginerie Electrică, Energie și Informatică Aplicată. Ascensiunea facultății noastre este susținută de autoritatea unor titani ale căror realizări științifice i-au adus mai aproape de premiile Nobel, precum academicienii Dragomir Hurmușecu și Ștefan Procopiu. Aflați mai multe. Facultatea de Electrotehnică, Energetică și Informatică Aplicată din Iași este prima facultate cu profil de inginerie electrică din România, înființată în 1910 de profesorul Dragomir Hurmușecu ca Școală de Electricitate Industrială a Facultății de Științe a Universității din Iași. Vârsta acestui ... Facultatea de Inginerie Electrică, Energie și Informatică Aplicată. Adresa: Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 IASI, ROMÂNIA Email: [email protected] Tel: +40-232-278683 Fax: +40-232-237627 Studiile doctorale la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată sunt organizate în două forme: - cu normă întreagă, pentru o perioadă de 3 ani, cu bursă sau fără bursă - fără... Facultatea de Inginerie Electrică, Inginerie Energetică și Informatică Aplicată. Ascensiunea facultății noastre este susținută de prestigiul unor titani, ale căror realizări științifice i-au adus mai aproape de premiile Nobel, cum ar fi academicienii Dragomir Hurmușecu și Utefan Procopiu. Sep 29, 2021 - Facultatea de Inginerie Electrică, Energie și Informatică Aplicată ... Conferințe și publicații; ... Facultatea IEEIA DESCHIDERE ANUL UNIVERSITAR 2021-2022. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - Prezentare generală. Liga Studenților în Inginerie Electrică. www.ieeia.tuiasi.ro. A. Programul de masterat reprezintă cel de-al doilea ciclu de studii la universitate. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată oferă 4 semestre (120 de credite) de programe de studii cu normă întreagă pentru a extinde și îmbunătăți formarea validată prin diplomă. Doctorat. Studiile doctorale la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată sunt organizate în două forme: - cu normă întreagă, pentru o perioadă de 3 ani, cu bursă sau fără bursă. - Fără prezență, pentru o perioadă de 3 ani, numai pe bază de taxă. Sep 29, 2021 - Facultatea de Inginerie Electrică, Energie și Informatică Aplicată ... Conferințe și publicații; ... Facultatea IEEIA DESCHIDE ANUL UNIVERSITAR 2021-2022. 2. Activități de predare. Portofoliul didactic al catedrei cuprinde discipline fundamentale și de specialitate în domeniul electrotehnicii, existente la toate specializările Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (teoria câmpurilor electromagnetice, teoria circuitelor electrice, teoria mașinilor, teoria circuitelor ... Facultatea de Inginerie Electrică, Inginerie Energetică și Informatică Aplicată E-mail: [email protected] Secretar al facultății: Felicia Zet Telefon: 0232 278 683 (int. 1110); 0232701110 E-mail: [email protected] Secretar al facultății: Nechita Florentina Telefon: 0232 278 683 (int. 1513); 0232701513 ATESTAT În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din cadrul sistemului electroenergetic, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, a obținut autorizația Autorității Naționale de Reglementare în domeniul... Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației este dedicată educării studenților și promovării științei și tehnologiei prin diseminarea, generarea și menținerea celor mai avansate cunoștințe în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, precum și în domenii interdisciplinare în care electronica și telecomunicațiile joacă un rol important.
Bing Google